ASSESSMENT OF GREEN ENERGY POTENTIAL OF ZANGILAN DISTRICT

Authors

  • V.N POLADOVA
  • I.E. VELIZADE

Keywords:

Green energy, solar energy, bioenergy, biomass

Abstract

In the article Zangilan region has been considered suitable for the implementation of solar energy projects taking into account green energy resources, climatic and transport problems and other technical factors.

References

https://renewables.az/news/aygun-zeynalova-isgaldan-azad-edilmis-erazilerde-9-200-mvt-berpaolunan-enerji-potensiali-var-2023-01-12-140915.

О.М.Саламов, Ф.Ф.Алиев. Перспективы получения альтернативного топлива из различных видов биомассы и органических отходов в Азербайджане. Международный научный журнал «Альтернативная энергетика и экология» (ISJAEE), 2019, 01-03, с.25-41. 3. Salmanova F.Ə. Günəş və külək enerjilərindən istifadə etməklə əhalinin sanitar-gigiyenik şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Respublikanın rayonlaşdırılması. Azərbaycan Texniki Universitetinin Elmi əsərlər toplusu, №2, 2013 4. Электронный ресурс: Termalinfo.ru. 5. O.M.Salamov. Müxtəlif biokütlə növləri və tullantılardan alternativ yanacaq alınmasının perspektivləri. Energetikanın problemləri, 2018, №2, s. 43-52. 6. Salamov O.M., Mamedova L.G., Efendieva N.G., Salmanova F.A., Mustafayeva R.M., Mahmudova T.A. Prospects for obtaining a combustible mixture of gases from vegetable agricultural waste using solar energy. American Scientific Journal №50, 2021. 7. https://azertag.az/xeber/Isgaldan_azad_olunmus_Zengilanin_aqrar_potensiali___TAHLIL-1633639.

Downloads

Published

2023-12-20

How to Cite

POLADOVA, V., & VELIZADE, I. (2023). ASSESSMENT OF GREEN ENERGY POTENTIAL OF ZANGILAN DISTRICT. ASES INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE (ISSN: 3023-5626), 1(1), 42–46. Retrieved from https://intagrijournal.com/index.php/pub/article/view/5

Issue

Section

Articles